HỘI AN TOÀN GIAO THÔNG VIỆT NAM|Thứ tư, 8 Tháng bốn, 2020

Thông báo về việc đổi trụ sở làm việc

 
   

Căn cứ Quyết định số 1087/QĐ-BNV ngày 10/9/2015 của Bộ Nội vụ V/v thành lập Hội An toàn giao thông Việt Nam; Quyết định số 289/QĐ-BNV ngày 11/3/2016 của Bộ Nội vụ V/v phê duyệt Điều lệ hoạt động của Hội An toàn giao thông Việt Nam;

Hội An toàn giao thông Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức về việc thay đổi trụ sở làm việc mới như sau:

- Thời gian:  Từ ngày 03 tháng 6 năm 2019;

- Địa điểm làm việc mới: Tòa nhà Vinaconex 1, Nhà D tầng 2 – Số 289 A đường Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy - TP Hà Nội.

- Email: hoiatgtvietnam@gmail.com;

Các thông tin khác về Hội An toàn giao thông Việt Nam không thay đổi.

Hội An toàn giao thông Việt Nam xin thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức được biết để tiện liên hệ công tác theo địa chỉ mới trên;

Trân trọng thông báo và xin cảm ơn ./.