HỘI AN TOÀN GIAO THÔNG VIỆT NAM|Thứ tư, 8 Tháng bốn, 2020

Ban lãnh đạo

Danh sách Ban Lãnh đạo Hội An Toàn Giao Thông Việt Nam

1. Lãnh đạo hội gồm có:

STT Họ tên Chức vụ
1 Ông Nguyễn Hồng Trường Chủ tịch Hội
2 Ông Nguyễn Văn Quyền Phó Chủ tịch Hội
3 Bà Lê Minh Châu Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội
4 Ông Vương Đình Lam Phó Chủ tịch Hội
5 Ông Ngô Quang Huấn Phó Chủ tịch Hội

 

2. Văn phòng hội gồm có:

STT Họ tên Chức vụ
1 Ông Ngô Văn Bình Chánh văn phòng Hội
2 Bà Tô thị Thọ Phó Chánh văn phòng Hội
3 Bà Đinh Thị Hương Phó Chánh văn phòng Hội
4 Bà Phạm Thị Hà Kế toán trưởng
5 Bà Trần Diễm Vân Thư ký