HỘI AN TOÀN GIAO THÔNG VIỆT NAM|Thứ tư, 8 Tháng bốn, 2020

Giới thiệu VISTA

Tên tiếng Việt: Hội An toàn giao thông Việt Nam
Tên tiếng Anh: Vietnam Traffic Safety Association
Tên viết tắt tiếng Anh: VITSA
Địa chỉ văn phòng và thường trực Hội: Cục Đường thủy nội địa, số 5 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Số điện thoại: 024.322.42900
Email: hoiatgtvietnam@gmail.com
 
Lịch sử phát triển
Hội An toàn giao thông Việt Nam (sau đây gọi là Hội) là tổ chức xã hội -nghề nghiệp tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực an toàn giao thông trên lãnh thổ Việt Nam.
Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 1205/QĐ-BGTVT ngày 7/4/2015 về việc vận động thành lập Ban Vận động Hội An toàn giao thông Việt Nam.
Sau quá trình vận động thành lập Hội và báo cáo Bộ Nội vụ, Hội An toàn giao thông Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 1087/QĐ-BNV ngày 10/9/2015 của Bộ Nội vụ. Hội đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất vào ngày 12/12/2015 và được Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ hoạt động của Hội tại Quyết định số 289/QĐ-BNV ngày 11/3/2016.
 
Mục đích hoạt động
Mục đích của Hội An toàn giao thông Việt Nam là liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong việc phát triển nghề nghiệp, nâng cao kiến thức và kinh nghiệm về quản lý, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong các hoạt động an toàn giao thông, từ đó góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
 
Phạm vi, lĩnh vực hoạt động
Hội An toàn giao thông Việt Nam hoạt động trên phạm vi cả nước,trong lĩnh vực an toàn giao thông.
Hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tảivà các bộ,ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.
 
Nguyên tắc tổ chức, hoạt động
Tự nguyện, tự quản.
Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.
Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.
Không vì mục đích lợi nhuận.
Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.