HỘI AN TOÀN GIAO THÔNG VIỆT NAM|Thứ năm, 25 Tháng bốn, 2019
Chương trình đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân, viên chức lao động bảo đảm trật tự ATGT giai đoạn (2019 – 2024)
Chiều 19/3, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp về “Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động về bảo đảm trật tự ATGT đối với cán bộ, công nhân, viên chức lao động” (giai đoạn 2014-2018) và ký chương trình phối hợp trong thời gian tới.